Privacy en veiligheid

U laat persoonlijke gegevens bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als u iets wilt bestellen. Maar we kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij om uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Justlease waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit ‘Privacy Statement’. Dit Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze internetsite en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Mocht het antwoord dat u zoekt er niet tussen staan? Bezoek dan onze uitgebreide ‘meest gestelde vragen’ pagina.

 

Contact

Email: support@justlease.be
Telefoon: 09 298 01 40
Op werkdagen van 8:00 – 20:00

 

Gegevensverwerking

Justlease verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze web site in verband met haar bedrijfsvoering, om u te informeren, om producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot webgebruik bij te houden. De gegevens die u ons verstrekt zullen gebruikt worden om contact met u te zoeken wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld om u te informeren over mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de internetsite en om u diensten aan te bieden die u mogelijk nuttig vindt (tenzij u hebt aangegeven dergelijke diensten niet te willen ontvangen).

Op de wijze waarop Justlease persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze internetsite en anderszins is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

 

Persoonsgegevens

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, wordt u gevraagd de hiervoor benodigde gegevens aan ons te verstrekken. In het geval dit noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van de bestelling zullen wij slechts de benodigde gegevens delen met derden. Wij gebruiken de persoonsgegevens slechts voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels de bestelling met ons afsluit. Hiervoor vragen wij uw NAW-gegevens, waaronder ook een kopie van uw Rijbewijs en Paspoort of ID-kaart. Daarnaast, indien van toepassing, vragen wij u om uw betaalgegevens om de borg en de automatische maandelijkse incasso te kunnen starten. Dit wordt in meer detail verder tijdens de bestelling aan u toegelicht door ons sales team.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Justlease verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via deze internetsite. Mocht Justlease dat wel willen doen, dan zal vooraf uw goedkeuring worden gevraagd. Indien u Justlease ongevraagd van bijzondere persoonsgegevens voorziet, verleent u automatisch toestemming tot het gebruik van deze gegevens.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op internetsites van derden die via deze internetsite door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.
Uitoefening van uw rechten; contact met Justlease.

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Justlease uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Justlease via support@justlease.be.

 

Wijzigingen

Op eerste verzoek zal Justlease inzage geven in uw persoonsgegevens zoals door Justlease in haar systemen verwerkt. Wijzigingen kunnen, indien van toepassing, worden doorgegeven. Desgewenst kunnen gegevens worden verwijderd indien er geen sprake (meer) is van een overeenkomst. Deze verzoeken tot inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kunnen gestuurd worden naar support@justlease.be.

Justlease behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.